slide1.png, 0,3MB slide2.png, 0,3MB slide3.png, 0,3MB slide4.png, 0,3MB


O společnosti

Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r.o. byl založen v roce 1991 (dále jen „PINK“), který se řadí mezi vůbec první podnikatelské inkubátory v České republice. V roce 1992 začala naše společnost vykonávat činnost v areálu na Havlíčkově ulici 2788/135 v Kroměříži, kde má své současné sídlo. Podnikatelský inkubátor byl založen za účelem podpory rozvoje podnikání v tomto regionu.

Dříve prošlo Podnikatelským inkubátorem v Kroměříži několik desítek společností, a jako taký pomohl spoustě začínajícím firmám. Jednou z nich je v současnosti jedna z největších společností – AEV s.r.o., která má nyní okolo 200 zaměstnanců a dříve začínala pouze na šesti zaměstnancích.

V podnikatelském inkubátoru se v současné době inkubuje několik významných společností a do značné míry tak rozvíjí podnikatelské prostředí v Kroměříži a jeho blízkém okolí.


Poslání

Posláním podnikatelského inkubátoru je poskytnou začínajícím podnikům kancelářské i technologické prostorové zázemí, poradenské služby v různých oblastech a další služby tak, aby byl nový podnik připraven na úspěšný vstup do tržního prostředí a správně nastartovaná společnost tak mohla být dlouhodobě konkurenceschopná, a pro společnost prospěšná.

Nabízíme pomoc pro mladé začínající podnikatele s cílem zařadit se na trh práce a v souvislosti s tím možnost pronájmu kanceláře, virtuální sídlo, business centrum, virtuální kancelář aj. Prostory školícího centra lze využít jak na pořádání seminářů, kurzů, konferencí tak i na různé společenské akce (firemní večírky, setkání, oslavy aj.).


Podnikatelský inkubátor

V současné době existuje v České republice několik desítek podnikatelských inkubátorů, nebo jim podobným institucím (tzv. business center, vědecko-technických parků atp.) Podnikatelské inkubátory jsou hlavním pilířem evropských ekonomik pomáhající malým a středním podnikům. Podnikatelské inkubátory začaly vznikat na konci 70. a počátku 80. let minulého století zejména ve Spojených státech a v západní Evropě. Náš podnikatelský inkubátor v Kroměříži vznikl jako jeden z prvních v ČR, jehož smyslem bylo vytvořit prostor pro větší podporu v podnikatelské inkubaci. V posledních letech situace dospěla do fáze, kdy bylo otevřeno mnoho nových podnikatelských inkubátoru, a není tak třeba otevírat nové, ale spíše zhodnotit a lépe využívat ty stávající.

Naše společnost v současné době vyhledává možné dotační programy jak zajistit příliv finančních prostředků, které by mohly být poskytnuty Vám začínajícím podnikatelům.

slide1.png, 0,3MB
Kontaktujte nás
pro cenovou nabídku.

slide1.png, 0,3MB
Partneři

Podnikatelský inkubátor Kroměříž


Havlíčkova 2788/135
767 01 Kroměříž
www.pink-km.cz

© 2015 Podnikatelský inkubátor Kroměříž | Grafika a aplikace - Traxart graphics | Přihlásit